Jeugdsportfonds Sport en Cultuur

Heeft u een laag inkomen en kan uw kind daarom niet meedoen aan een sport- of cultuuractiviteit? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds betaalt dan het lidmaatschap en in sommige gevallen het materiaal en sportkleding. Neem hiervoor contact op met de gemeente via: sport@dewolden.nl 

Er zijn wel een aantal voorwaarden gesteld: 

  • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar
  • Alleen uw contactpersoon kan de aanvraag doen
  • U kunt per jaar maximaal 1 aanvraag voor sportactiviteiten en 1 voor cultuuractiviteiten doen
  • De contactpersoon beoordeelt of een gezin recht heeft op het fonds
  • U kunt maximaal € 225,- per jaar voor sport of € 425,- voor cultuur krijgen.
  • Het Jeugdfonds maakt het geld rechtstreeks over naar de sport- of cultuuraanbieder
  • Wilt u meer weten over het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Neem dan contact op met de sportfunctionarissen De Wolden (14 0528 of sport@dewolden.nl). 
  • Ook vindt u meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.