Contributie

Seizoen 2023/2024

Senioren Contributie
Nevobo, 2x per week trainen € 303,99
Nevobo, 1x per week trainen € 266,62
Nevobo, 2x per week trainen (student) € 237,72
Nevobo, 1x per week trainen (student) € 196,29
Recreatie € 157,81
Jeugd Contributie
2x per week trainen € 303,99
Mini’s (1x per week trainen) € 90,02
Kleding Contributie
Kledingbijdrage € 8,00

De contributie wordt in twee termijnen in rekening gebracht.
De kledingbijdrage wordt eveneens per halfjaar in rekening gebracht. De contributie wordt geïnd in oktober en februari. 

De administratiekosten in geval van een betalingsherinnering, te versturen 30 dagen na de eerste factuur, bedragen € 5,00. Indien de contributie niet binnen 14 dagen na aanmaning wordt voldaan, heeft de vereniging het recht de spelerskaart van het betreffende lid in te trekken.

Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt de bondscontributie, kleedgeld en een evenredig deel aan verenigingscontributie in rekening gebracht.

Studententarief

Ben je student? Voor studerenden van 18 jaar en ouder geldt een speciale contributieregeling. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt na schriftelijke aanvraag via de mail bij de penningmeester onder vermelding van naam, geboortedatum en opleiding. Deze korting moet ieder seizoen voor 1 oktober worden aangevraagd.

Gezinskorting

Wanneer er twee of meer jeugdleden uit één gezin lid zijn van VCZ, dan is de gezinskorting van toepassing. Deze is als volgt:

Tweede jeugdlid: 10%
Derde jeugdlid: 15%
Vierde jeugdlid: 20%