De vertrouwenscontactpersoon bij VCZ

Binnen VCZ vinden we het belangrijk dat iedereen fijn en veilig kan sporten en zich welkom voelt binnen de vereniging. Toch kan er iets gebeuren binnen de vereniging waardoor iemand dat anders ervaart. Dit kan grensoverschrijdend gedrag zijn en dat moet zo snel mogelijk gestopt worden. Als vereniging vinden we het belangrijk om het te weten als je grensoverschrijdend gedrag ervaart zodat we je daar zo goed mogelijk bij kunnen helpen en het grensoverschrijdende gedrag kunnen stoppen.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, hierbij kun je denken aan: pesten en buiten sluiten, discriminatie, seksuele intimidatie of misbruik, agressie en geweld, intimidatie en machtsmisbruik, matchfixing en doping. Ook kan je het gevoel hebben dat je buitengesloten wordt of je niet helemaal kan zijn wie je bent. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er om je te helpen bij deze vervelende situaties.

Naast dat je zelf met grensoverschrijdend gedrag te maken kan krijgen, kan je het ook bij iemand anders zien gebeuren. Niet alleen als sporter, maar ook als trainer, coach, ouder, vrijwilliger, begeleider kan je dit zien gebeuren bij iemand anders. We vragen je ook dan om contact te leggen met de vertrouwenscontactpersoon. Er geldt voor trainers, coaches en begeleiders een meldplicht bij het vermoeden van seksuele intimidatie. Hiervan moet melding gemaakt worden bij het bestuur van VCZ.

Het bestuur heeft ook een meldplicht bij signalen of vermoedens van seksuele intimidatie en neemt contact op met de Nevobo en het Centrum Veilige Sport Nederland. Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand. 

Wat kan je verwachten van de vertrouwenscontactpersoon?

Wanneer je contact opneemt met de VCP, maakt ze een afspraak met je om in gesprek te gaan. Ze luistert zo goed mogelijk naar je verhaal en denkt met je mee over welke vervolgstappen je zou kunnen zetten. Meestal is iets op te lossen binnen de vereniging zelf, maar soms is het nodig om andere deskundigen buiten de vereniging te betrekken.

Belangrijk om te weten is dat een vertrouwenscontactpersoon niet deelneemt aan een eventueel gesprek tussen de partijen, maar wel meedenkt met jou over welke vervolgstappen je zelf zou kunnen zetten en bespreekt wie jou daar indien nodig bij zou kunnen ondersteunen.

De VCP is onafhankelijk en is geen onderdeel van het bestuur. Als melder heb je altijd de mogelijkheid om anoniem te blijven. Het contact met de VCP is vertrouwelijk.

De vertrouwenscontactpersoon van VCZ Zuidwolde

Corianne Dijkstra is de vertrouwenscontactpersoon van VCZ. Corianne speelt bij de vereniging in recreanten dames 1. Ze is werkzaam als toegepast psycholoog en letsel-onderwijsdeskundige. Daarnaast heeft ze ruime ervaring als intern begeleider in het speciaal voortgezet onderwijs. Corianne heeft de opleidingsdag vertrouwenscontactpersoon van de NOS*NSF gevolgd, om melders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 

Hoe kun je de VCP bereiken?

Je kunt Corianne bereiken door te mailen naar vcp@vcz-zuidwolde.nl Corianne zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen om een afspraak te maken. Het emailadres is niet bedoeld om al te melden waar het over gaat, maar alleen om een afspraak te maken.

Ook bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo of het Centrum Veilige Sport Nederland

Bijlages

Presentatie vertrouwenscontactpersoon
Folder seksuele intimidatie (voor jeugd)
Folder seksuele intimidatie (voor ouders)
Folder seksuele intimidatie (voor sporters)