Lidmaatschap

Wil je lid worden? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@vcz-zuidwolde.nl of af te geven bij de trainer.

Tijdelijke opzegging

In het geval van langdurige blessuren of tijdens een zwangerschap is er de mogelijkheid om tijdelijk het lidmaatschap op te zeggen. Dit kun je aanvragen via de ledenadministratie. De tijdelijke opzegging gaat in met ingang van het eerst volgende kwartaal en vindt nooit achteraf plaats.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk voor 1 januari of 1 mei bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vcz-zuidwolde.nl. Bij niet tijdige opzegging wordt de contributie in rekening gebracht.