Historie
VCZ is in 1976 ontstaan uit de samenvoeging van de volleybalafdelingen van de gymnastiekverenigingen D.K.S. en D.O.S. Een jaar na de oprichting zijn er ongeveer 112 leden. Er wordt competitie gespeeld, deelgenomen aan toernooien, stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, een clubblad gemaakt en voor het eerst een sponsor gezocht.

In 2023 telt de vereniging ruim 100 leden. Nog steeds wordt er volop competitie gespeeld, zowel via de Nevobo als recreatief worden er allerlei toernooien georganiseerd en worden er verschillende team- en verenigingsactiviteiten georganiseerd.

We zijn een sportieve vereniging waarbij gezelligheid en plezier in het volleybalspel voorop staat.

Beleid en doelen komende jaren

We stellen een aantal doelen voor waar we onze aandacht en energie in de komende jaren op willen richten:

  1. Sportieve ambities: We richten ons op saamhorigheid tussen teams. We blijven beachvolleybal aanbieden. Vanwege de bescheiden omvang van de vereniging en daarmee bescheiden potentiële groei in (jeugd)leden blijven we ons richten op een goede balans tussen sportiviteit en prestatie.
  2. Activiteiten: Alle activiteiten die we naast de trainingen en wedstrijden organiseren, zijn gericht op saamhorigheid en op binding met de club. We werken volgens een vast format, in de vorm van een activiteitenkalender van de vereniging.
  3. Vrijwilligers: De inzet van vrijwilligers is onmisbaar in het voortbestaan van de vereniging. Wij beschrijven de taken en verantwoordelijkheden van commissies, bestuur en andere activiteiten duidelijk en overzichtelijk. Daarnaast verplichten we alle leden om een inspanning te leveren vanuit het principe vele handen maken licht werk.
  4. Communicatie: We verbeteren de communicatie zodat iedereen goed geïnformeerd is en blijft. Plannen en activiteiten worden afgestemd tussen bestuur, commissies en leden. Daarnaast communiceren we meer met onze omgeving voor naamsbekendheid. Een voorbeeld is dat we onze website vernieuwen.
  5. Ledenwerving & Ledenbehoud: We vergroten de zichtbaarheid van de vereniging in de omgeving. Een voorbeeld is dat we gastlessen verzorgen op scholen.


Klik hier om het hele beleidsplan 2022 – 2025 in te zien. Via deze link open je de statuten.

In het onderstaande schema tonen we onze clubstructuur. Ieder lid van het bestuur is verantwoordelijk voor een onderdeel van onze vereniging.

                                                                                                  Clubstructuur